erasmus

Competențe antreprenoriale pentru profesioniștii și elevii din industria ospitalității

sigla Motoc
Descriere proiect Parteneri Vizite de lucru Curs de perfectionare Diseminare Portofolii profesori

Acest proiect va permite profesorilor si elevilor sa conlucreze eficient in activitățile de invatare cu caracter antreprenorial pentru a asigura o calitate sporita a actului educational si implicit rezultate constand din competentele acumulate. Cu toate ca elevii studiaza Educatia antreprenoriala, aspectele pragmatice le sunt mai putin accesibile. In realitatea economica dura si putin previzibila, doar competentele profesionale nu asigura o evolutie favorabila in cariera. Este nevoie si de competente antreprenoriale: organizatorice, de lucru in echipa, de evaluare critica, de management care garanteaza succesul in cariera. Factorii de risc la care sunt expusi elevii scolii noastre ( provenienta din mediul rural in proportie de peste 50%, criza economică in zona, problemele familiale, apartenența la o zonă confruntată cu o rată a șomajului ridicată, evoluția pieței muncii etc.) necesita dezvoltarea de competente antreprenoriale care sa faciliteze tranzitia de la scoala la viata activa si managementul carierei. Vor fi imbunatatite la standarde europene competentele de predare ale profesorilor si competentele antreprenoriale ale elevilor de la profilul Turism si Alimentatie din clasele a X-a - a XI-a liceu, si de la scoala profesională (bucatar, cofetar si ospatar).
Ca urmare a participarii la stagiul de formare in Malta, participantii profesori vor perfecta si vor introduce metode didactice inovative, vor pune la punct instrumente eficiente pentru a realiza o pregătire optima a elevilor din scoala. Elevii participanti la formarea profesionala in UK, prin parcurgerea unui program de instruire stimulativ si inovativ, isi vor dezvolta competentele antreprenoriale prin implicarea lor activa si constienta in propria formare profesionala de catre tutorii organizatiei de primire.
O1- Creșterea nivelului de competenta profesionala si antreprenoriala a profesorilor VET prin efectuarea de stagii de training in instituții de formare si unități economice din UE. Profesorii participanti la programul de training isi vor imbunatati competentele profesionale, antreprenoriale si metodice.prin activitatile practice sub indrumarea mentorilor desemnati de partenerii de primire: predarea si instruirea elevilor pentru prospectare si tranzactii pe piata, rezolvare de probleme, tehnici de negociere, de cautare a surselor de finantare a afacerii, administrarea afacerii, relatii cu parteneri si clienti, dezvoltarea afacerii, ;
O2- Dezvoltarea de instrumente inovative specifice de pregătire profesionala a elevilor de la profilul servicii, prin aplicarea principiilor utilizate in managementul firmei. Profesorii participanti vor explora oportunitatile si vor dezvolta noi instrumente de invatare pentru elevi prin participarea la un stagiu de training. Ei vor vor capata competente imbunatatite de antreprenoriat, vor crea strategii de invatare si de autoformare inovatoare in urma schimburilor de bune practici din proiect care le vor permite furnizarea de cursuri la standarde ridicate; formarea si certificarea competentelor profesionale ale absolventilor vor fi mai bine fundamentate si corelate cu exigentele de echivalare a studiilor/competentelor la nivel european.
O3- Facilitarea accesului elevilor la educație şi formare profesională inițială de calitate la standarde europene prin participarea la stagii de formare profesinala in tari UE in scopul dezvoltarii de competente profesionale si antreprenoriale; in etapa de negociere intre parteneri, institutia de trimitere si institutiile de primire se consulta si stabilesc competentele ce se doresc a fi dezvoltate la participanti in cadrul parteneriatului; sunt realizate apoi programul de training pentru profesori si schemele de program de practica pe care se repartizeaza fluxurile de elevi. Participantii vor parcurge un program de pregătire pre-mobilitate care le va permite dobandirea de competente la un nivel optim pe durata de stagiu astfel ca la final sa fi acumulat competentele si abilitatile planificate in acordul convenit in colaborare de catre organizatiile de trimitere si de primire.
O4 - dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul elevilor de liceu si sc. prof. prin plasarea acestora in contexte de invatare reale. Maniera de a face afaceri se poate invata daca se plaseaza subiectii într-un context real favorabil: mediu de invatare stimulativ, unitatea economica functionala, prospera, intreprinzatorul in actiune, o piata relativ stabila si educata, mediu de afaceri instituit pe baza de concurenta reala si loiala, clienti şi parteneri de afaceri responsabili care cunosc si respecta regulile. Proiectul pune elevii in situatia de a actiona, ei nefiind simpli executanti ai unor operatiuni, ci constienti de rolul lor activ si determinati sa intervina , sa ia decizii

Managementul de proiect este responsabilitatea CTAT D. Motoc prin coordonarea tuturor activitatilor:
1. Managerul de proiect : coordoneaza echipa , realizeaza planul , metodologia si procedurile de implementare , planul de managementul crizei, informeaza potentialii participanti despre oportunitatea si beneficiile participarii la proiect, realizeaza raportarile catre autoritatea contractanta
2. Responsabilul pregatirea participantilor, valorizare si diseminare: realizeaza activitati de pregatire culturala, intocmeste documente referitoare la preg culturala si lingvistica a participantilor, stab. impreuna cu part extern activitatile culturale si de timp liber, intocmeste planul de diseminare si valorizare, raspunde de vizibilitatea si transparenta, promoveaza proiectul in cadrul scolii , in comunitate, la partenerii externi, asigura realizarea materialelor de promovare, publica articole, comunicate , interviuri;
3. Responsabil planificare, evaluare si asigurarea calitatii : intocmeste si aplica planul si procedurile de evaluarea si asigurarea calitatii in colaborare cu partenerii documentul va fi semnat si de acestia. Elaboreaza acordurile cu partenerii si cu participantii pe baza planului si principiilor European Quality Charter for Mobility
4.Responsabil pregatire profesionala: intocmeste calendarul de pregatire profesionala si realizeaza implementarea, mentine legatura cu partenerul extern stabilind instrumentele de lucru si de evaluare a participantilor, asigura instruirea pre-mobilitate a elevilor, ofera consultanta profesorilor
5.Responsabil gestionare fluxuri: organizeaza si raspunde de constituirea comisiilor de selectie a participantilor, organizarea selectiei, organizarea fluxurilor de mobilitati , colecteaza documentele personale ale participantilor, inscrie participantii in baza de date, redacteaza contractele cu participantii si raspunde de completarea si semnarea acestora, stabileste impreuna cu partenerii externi conditiile de preluare a participantilor, acomodare, transport, asigurari
6.Responsabil financiar: asigura gestiunea financiara a proiectului , transferurile, documentele contabile, bilanturi, raportarea financiara;
7. Responsabil monitorizare proiect- Realizeaza planul si instrumentele de monitorizare, organizeaza vizitele de monitorizare, tine legatura cu participantii si cu institutia de primire, pastreaza dovezile si inregistrarile act de monitorizare
Institutia de trimitere va incheia contracte de mobilitate cu participantii si contracte de parteneriat cu institutiile de primire. Clauzele contractuale vor fi negociate cu partenerii si participantii in scopul asigurarii legalitatii si unui raport cost-eficienta adecvat.
Colegiul va organiza deplasarea participantilor in mobilitate iar partenerul de primire le va asigura sederea in conditii conforme de confort si siguranta. Principalele activitati in proiect:
I. CONSTITUIREA ECHIPEI DE GESTIUNE A PROIECTULUI ŞI REPARTIZAREA SARCINILOR - sept.2014; răspund:1 si 3
II. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR - sept.-oct.2014; răspund: 1 si 5
III. SELECŢIA PARTICIPANŢILOR
- flux profesori : selecţie oct.-nov.2014; răspund: 1, 3 si 5
- fluxuri elevi: selecţie oct.-nov.2014; flux I, : selecţie oct.-nov.2015 fluxuri II şi III; răspund: 1 si 5
IV: PREGĂTIREA PARTICIPANŢILOR - dec.2014- febr.2015; si ian-feb 2016 răspund: raspund 1, 2 si 4
- Pregătirea generală privind Programul LLP şi Proiectul - în România ; raspund 1, 2
- Pregătirea lingvistia -limbaj de specialitate raspund 1
- Pregătirea culturală şi pedagogică: în România si in timpul stagiului
- Perfectarea kit-ului de siguranta si a programului de mobilitate împreună cu organizaţia de primire - răspunde: 4
V. ORGANIZAREA MOBILITĂŢII raspund 1, 2 , 4 si 6
- organizarea transportului, cazare, masă, asigurare de sănătate, preg. lingvistică şi pedagogică - răspund: 1 si 7;
- achitarea locaţiei de stagiu prin virament - răspund: 1 si 7;
- încheierea contractelor şi acordurilor între participanţi şi organizaţia de trimitere - răspund 1, 2,şi 6
- înscrierea participanţilor în baza de date - răspund: 1, 2 şi 4
VI. DERULAREA STAGIILOR mar-mai 2015 si mar-mai.2016; răspund: 1 si 3
VII. MONITORIZAREA ÎN TIMPUL STAGIULUI - mar-mai 2015 si mar-mai.2016;
- vizite de monitorizare (2 vizite a 2 zile fiecare ) - răsp.: 1 si 7
- monitorizare de către org. de primire - răspunde: coordonatorul de stagiu delegat de institutia gazda
VIII. EVALUAREA -
- eval. competenţelor dobândite la sfârşitul stagiului - răsp: mentor/tutori org. de primire;
- validarea şi transferarea competenţelor la întoarcerea din stagiu - răsp: 1 si 2
-evaluarea proiectului -raport trimestrial-rasp 1 si 2
IX. RAPORTAREA - răsp: 1 si 6
- rapoarte intermediare de evaluare - mai 2015, aprilie 2016;
- raport final de evaluare - iunie 2016.
X. PROMOVAREA PROIECTULUI SI DISEMINAREA REZULTATELOR
- campanii de diseminare a rezultatelor- mai-iun.2015; noi 2015; mai-iun.2016 răsp: 1 si 2
- promovarea proiectului- permanent

1
2
3
4